RAHMİN TERS DURMASI

RAHMİN TERS DURMASI (RETROVERT UTERUS)
RAHMİN TERS (GERİYE DÖNÜK) DURMASI

Uterus yani rahim dik pozisyonda veya öne doğru veya arkaya doğru olabilir. Kadınların yakşalık %70-80’inde rahim öne doğru durur, %20’sinde ise arkaya doğru durur. Daha az görülmesi bunun anormal bir
durum yada hastalık olduğu anlamına gelmez, normal bir durumudur.

Alttaki şekilde kesik çizgilerle izlenen öne dönük rahim (antevert uterus), kırmızı boyalı izlenen ise arkaya dönük rahim (retrovert uterus)’dur.

Nedenleri:
Kadınların çoğundan bu durum genetiktir yani yapısal olarak rahim bu pozisyondadır, tamamen normal bir durumdur. Bazı kadınlarda ise rahmin arkaya dönük olmasına neden olabilecek bazı durumlar saptanabilir. Bu tür durumlar saptanmadığı sürece rahmin arkaya dönük olması normal bir vücut değişkenliği olarak kabul edilir ve herhangi bir sakıncası olmadığı için bir tedavi de gerektirmez.
Gebelikte rahmi yerinde tutan bağlarda gevşeme olacağı için doğumdan sonra uterus geriye dönük bir pozisyon alabilir.
Menopozdan sonra da rahmin yerinde tutan bağlar gerginliğini kaybeder ve rahim geriye dönük pozisyonda olabilir.
Rahim etrafında karında geçirilen bazı enfeksiyonlar (pelvik enflamatuar hastalık, PID) veya endometriozis veya geçirilmiş ameliyatlar gibi yapışıklık yapabilen faktörler de bu duruma neden olabilir.
Rahime yakın bulunan karında içerisindeki bazı kitleler veya kistler de rahmi geriye doğru iterek bu duruma sebep olabilir.

Leave a Reply